Dofinansowania UE

 

Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla

Fabryki Mebli TARANKO Aleksander Taranko”

 

Realizowany w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska

Wschodnia działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Opis działań planowanych do realizacji – Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jakim udzielona jest dotacja
Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku COVID-19

(całkowite koszty publiczne) (CV20) wynosi 339 579,69 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.09.2020r.
Zasięg projektu: województwo warmińsko-mazurskie

 

Projekt pt. „Rozwój Fabryki Mebli Taranko poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”

 

Realizowany w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska

Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję etap II

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie wzrostu wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa i wdrażania innowacji.
Opis działań planowanych do realizacji – Wdrożenie innowacji produktowej, procesowej oraz marketingowej
Wartość: Wydatki kwalifikowane: 6 380 975,91 PLN, W tym środki wspólnotowe 2 990 895,18 PLN
Zasięg projektu: województwo warmińsko-mazurskie