Torino ~

TO-W2 (L,P) ~

  • WYSOKOŚĆ ~ 2079 mm

  • SZEROKOŚĆ ~ 1036 mm

  • GŁĘBOKOŚĆ ~ 456 mm


Wysokość ~ Height ~ Höhe ~ высота
Szerokość ~ Width - Breite ~ ширина
Głębokość ~ Depth ~ Tiefe ~ глубина