Torino ~

Krzesło TO-13 ~

  • WYSOKOŚĆ ~ 1100/530mm

  • SZEROKOŚĆ ~ 500 mm

  • GŁĘBOKOŚĆ ~ 430 mm

    Wysokość ~ Height ~ Höhe ~ высота
    Szerokość ~ Width - Breite ~ ширина
    Głębokość ~ Depth ~ Tiefe ~ глубина