Torino ~

TO-RTV/D ~

  • WYSOKOŚĆ ~ 587 mm

  • SZEROKOŚĆ ~ 1638 mm

  • GŁĘBOKOŚĆ ~ 456 mm


Wysokość ~ Height ~ Höhe ~ высота
Szerokość ~ Width - Breite ~ ширина
Głębokość ~ Depth ~ Tiefe ~ глубина