Torino ~

TO-K2sz ~

  • WYSOKOŚĆ ~ 820 mm

  • SZEROKOŚĆ ~ 1036 mm

  • GŁĘBOKOŚĆ ~ 456 mm


Wysokość ~ Height ~ Höhe ~ высота
Szerokość ~ Width - Breite ~ ширина
Głębokość ~ Depth ~ Tiefe ~ глубина