Torino ~

TO-Panel ~

  • WYSOKOŚĆ ~ 1050 mm

  • SZEROKOŚĆ ~ 1600 mm

  • GŁĘBOKOŚĆ ~ 195 mm


Wysokość ~ Height ~ Höhe ~ высота
Szerokość ~ Width - Breite ~ ширина
Głębokość ~ Depth ~ Tiefe ~ глубина