Torino ~

TO-L1 Lustro ~

  • WYSOKOŚĆ ~ 705 mm

  • SZEROKOŚĆ ~ 1300 mm

  • GŁĘBOKOŚĆ ~ 45 mm


Wysokość ~ Height ~ Höhe ~ высота
Szerokość ~ Width - Breite ~ ширина
Głębokość ~ Depth ~ Tiefe ~ глубина